Commit fd4d3a85 authored by partain's avatar partain
Browse files

[project @ 1996-01-09 18:40:14 by partain]

parent cc046fc5
# include "stdio.h"
# define U(x) x
# define NLSTATE yyprevious=YYNEWLINE
# define BEGIN yybgin = yysvec + 1 +
# define INITIAL 0
# define YYLERR yysvec
# define YYSTATE (yyestate-yysvec-1)
# define YYOPTIM 1
# define YYLMAX BUFSIZ
# define output(c) putc(c,yyout)
# define input() (((yytchar=yysptr>yysbuf?U(*--yysptr):getc(yyin))==10?(yylineno++,yytchar):yytchar)==EOF?0:yytchar)
# define unput(c) {yytchar= (c);if(yytchar=='\n')yylineno--;*yysptr++=yytchar;}
# define yymore() (yymorfg=1)
# define ECHO fprintf(yyout, "%s",yytext)
# define REJECT { nstr = yyreject(); goto yyfussy;}
int yyleng; extern char yytext[];
int yymorfg;
extern char *yysptr, yysbuf[];
int yytchar;
FILE *yyin = {stdin}, *yyout = {stdout};
extern int yylineno;
struct yysvf {
struct yywork *yystoff;
struct yysvf *yyother;
int *yystops;};
struct yysvf *yyestate;
extern struct yysvf yysvec[], *yybgin;
#define YYSTYPE long
#ifdef __STDC__
#define PROTO(x) x
#else
#define PROTO(x) ()
#endif
# include "syntax.tab.h"
# include <stdio.h>
# include "id.h"
# include "tree.h"
# include "funs.h"
extern YYSTYPE yylval;
extern FILE *fc, *fhs;
#undef ECHO /* partain */
#define ECHO /*fprintf(stderr, "%s", yytext)*/
# define YYNEWLINE 10
yylex(){
int nstr; extern int yyprevious;
while((nstr = yylook()) >= 0)
yyfussy: switch(nstr){
case 0:
if(yywrap()) return(0); break;
case 1:
{ ECHO; return(SEMICOL); }
break;
case 2:
{ ECHO; return(COLON); }
break;
case 3:
{ ECHO; return(STDEF); }
break;
case 4:
{ ECHO; return(ENDDEF); }
break;
case 5:
{ ECHO; return(TYPE); }
break;
case 6:
{ ECHO; return(END); }
break;
case 7:
{
ECHO;
yylval = (YYSTYPE) installid(yytext);
return(ID);
}
break;
case 8:
ECHO;
break;
case 9:
ECHO;
break;
case 10:
ECHO;
break;
case 11:
{ /* partain: for Haskell includes */
ECHO;
yytext[yyleng-3] = '\0';
fprintf(fhs, "\n%s", &yytext[3]);
}
break;
case 12:
{
ECHO;
yytext[yyleng-2] = '\0';
fprintf(fc, "\n%s", &yytext[2]);
}
break;
case -1:
break;
default:
fprintf(yyout,"bad switch yylook %d",nstr);
} return(0); }
/* end of yylex */
int
yywrap()
{
return(1);
}
int yyvstop[] = {
0,
8,
0,
9,
0,
8,
0,
8,
0,
2,
8,
0,
1,
8,
0,
3,
8,
0,
4,
8,
0,
7,
8,
0,
7,
8,
0,
7,
8,
0,
7,
0,
7,
0,
7,
0,
6,
7,
0,
7,
0,
12,
0,
10,
0,
5,
7,
0,
12,
0,
11,
0,
0};
# define YYTYPE char
struct yywork { YYTYPE verify, advance; } yycrank[] = {
0,0, 0,0, 1,3, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 1,4,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 1,5, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 1,3,
6,15, 0,0, 0,0, 15,15,
1,6, 1,3, 20,19, 26,21,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
15,15, 22,15, 0,0, 1,7,
1,8, 1,9, 22,27, 1,10,
0,0, 0,0, 1,11, 2,7,
2,8, 2,9, 0,0, 2,10,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 15,15,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
15,22, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 15,15, 15,15, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 1,12, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 2,12, 15,15,
17,23, 24,28, 0,0, 0,0,
0,0, 1,13, 0,0, 0,0,
12,17, 0,0, 0,0, 18,24,
5,14, 2,13, 1,3, 11,16,
11,16, 11,16, 11,16, 11,16,
11,16, 11,16, 11,16, 11,16,
11,16, 13,18, 20,25, 26,29,
29,30, 0,0, 0,0, 0,0,
11,16, 11,16, 11,16, 11,16,
11,16, 11,16, 11,16, 11,16,
11,16, 11,16, 11,16, 11,16,
11,16, 11,16, 11,16, 11,16,
11,16, 11,16, 11,16, 11,16,
11,16, 11,16, 11,16, 11,16,
11,16, 11,16, 0,0, 15,15,
0,0, 0,0, 11,16, 0,0,
11,16, 11,16, 11,16, 11,16,
11,16, 11,16, 11,16, 11,16,
11,16, 11,16, 11,16, 11,16,
11,16, 11,16, 11,16, 11,16,
11,16, 11,16, 11,16, 11,16,
11,16, 11,16, 11,16, 11,16,
11,16, 11,16, 14,19, 0,0,
19,19, 0,0, 21,21, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 14,19,
0,0, 19,19, 0,0, 21,21,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 14,20, 0,0,
19,20, 0,0, 21,26, 14,19,
0,0, 19,19, 0,0, 21,21,
14,19, 14,19, 19,19, 19,19,
21,21, 21,21, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 14,19, 0,0,
19,19, 0,0, 21,21, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
0,0, 0,0, 0,0, 0,0,
14,21, 0,0, 14,19, 0,0,
19,19, 0,0, 21,21, 0,0,
0,0};
struct yysvf yysvec[] = {
0, 0, 0,
yycrank+-1, 0, 0,
yycrank+-9, yysvec+1, 0,
yycrank+0, 0, yyvstop+1,
yycrank+0, 0, yyvstop+3,
yycrank+1, 0, yyvstop+5,
yycrank+2, 0, yyvstop+7,
yycrank+0, 0, yyvstop+9,
yycrank+0, 0, yyvstop+12,
yycrank+0, 0, yyvstop+15,
yycrank+0, 0, yyvstop+18,
yycrank+79, 0, yyvstop+21,
yycrank+10, yysvec+11, yyvstop+24,
yycrank+16, yysvec+11, yyvstop+27,
yycrank+-201, 0, 0,
yycrank+-46, 0, 0,
yycrank+0, yysvec+11, yyvstop+30,
yycrank+12, yysvec+11, yyvstop+32,
yycrank+11, yysvec+11, yyvstop+34,
yycrank+-203, 0, 0,
yycrank+-13, yysvec+19, 0,
yycrank+-205, 0, 0,
yycrank+-15, yysvec+15, 0,
yycrank+0, yysvec+11, yyvstop+36,
yycrank+12, yysvec+11, yyvstop+39,
yycrank+0, 0, yyvstop+41,
yycrank+-14, yysvec+21, 0,
yycrank+0, 0, yyvstop+43,
yycrank+0, yysvec+11, yyvstop+45,
yycrank+15, 0, yyvstop+48,
yycrank+0, 0, yyvstop+50,
0, 0, 0};
struct yywork *yytop = yycrank+330;
struct yysvf *yybgin = yysvec+1;
char yymatch[] = {
00 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
01 ,01 ,012 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,'%' ,01 ,01 ,
01 ,01 ,'*' ,01 ,01 ,01 ,01 ,'/' ,
'0' ,'0' ,'0' ,'0' ,'0' ,'0' ,'0' ,'0' ,
'0' ,'0' ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,01 ,
01 ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,
'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,
'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,
'A' ,'A' ,'A' ,01 ,01 ,01 ,01 ,'0' ,
01 ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,
'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,
'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,'A' ,
'A' ,'A' ,'A' ,01 ,01 ,'}' ,01 ,01 ,
0};
char yyextra[] = {
0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,
0};
#ifndef lint
static char ncform_sccsid[] = "@(#)ncform 1.6 88/02/08 SMI"; /* from S5R2 1.2 */
#endif
int yylineno =1;
# define YYU(x) x
# define NLSTATE yyprevious=YYNEWLINE
char yytext[YYLMAX];
struct yysvf *yylstate [YYLMAX], **yylsp, **yyolsp;
char yysbuf[YYLMAX];
char *yysptr = yysbuf;
int *yyfnd;
extern struct yysvf *yyestate;
int yyprevious = YYNEWLINE;
yylook(){
register struct yysvf *yystate, **lsp;
register struct yywork *yyt;
struct yysvf *yyz;
int yych, yyfirst;
struct yywork *yyr;
# ifdef LEXDEBUG
int debug;
# endif
char *yylastch;
/* start off machines */
# ifdef LEXDEBUG
debug = 0;
# endif
yyfirst=1;
if (!yymorfg)
yylastch = yytext;
else {
yymorfg=0;
yylastch = yytext+yyleng;
}
for(;;){
lsp = yylstate;
yyestate = yystate = yybgin;
if (yyprevious==YYNEWLINE) yystate++;
for (;;){
# ifdef LEXDEBUG
if(debug)fprintf(yyout,"state %d\n",yystate-yysvec-1);
# endif
yyt = yystate->yystoff;
if(yyt == yycrank && !yyfirst){ /* may not be any transitions */
yyz = yystate->yyother;
if(yyz == 0)break;
if(yyz->yystoff == yycrank)break;
}
*yylastch++ = yych = input();
yyfirst=0;
tryagain:
# ifdef LEXDEBUG
if(debug){
fprintf(yyout,"char ");
allprint(yych);
putchar('\n');
}
# endif
yyr = yyt;
if ( (int)yyt > (int)yycrank){
yyt = yyr + yych;
if (yyt <= yytop && yyt->verify+yysvec == yystate){
if(yyt->advance+yysvec == YYLERR) /* error transitions */
{unput(*--yylastch);break;}
*lsp++ = yystate = yyt->advance+yysvec;
goto contin;
}
}
# ifdef YYOPTIM
else if((int)yyt < (int)yycrank) { /* r < yycrank */
yyt = yyr = yycrank+(yycrank-yyt);
# ifdef LEXDEBUG
if(debug)fprintf(yyout,"compressed state\n");
# endif
yyt = yyt + yych;
if(yyt <= yytop && yyt->verify+yysvec == yystate){
if(yyt->advance+yysvec == YYLERR) /* error transitions */
{unput(*--yylastch);break;}
*lsp++ = yystate = yyt->advance+yysvec;
goto contin;
}
yyt = yyr + YYU(yymatch[yych]);
# ifdef LEXDEBUG
if(debug){
fprintf(yyout,"try fall back character ");
allprint(YYU(yymatch[yych]));
putchar('\n');
}
# endif
if(yyt <= yytop && yyt->verify+yysvec == yystate){
if(yyt->advance+yysvec == YYLERR) /* error transition */
{unput(*--yylastch);break;}
*lsp++ = yystate = yyt->advance+yysvec;
goto contin;
}
}
if ((yystate = yystate->yyother) && (yyt= yystate->yystoff) != yycrank){
# ifdef LEXDEBUG
if(debug)fprintf(yyout,"fall back to state %d\n",yystate-yysvec-1);
# endif
goto tryagain;
}
# endif
else
{unput(*--yylastch);break;}
contin:
# ifdef LEXDEBUG
if(debug){
fprintf(yyout,"state %d char ",yystate-yysvec-1);
allprint(yych);
putchar('\n');
}
# endif
;
}
# ifdef LEXDEBUG
if(debug){
fprintf(yyout,"stopped at %d with ",*(lsp-1)-yysvec-1);
allprint(yych);
putchar('\n');
}
# endif
while (lsp-- > yylstate){
*yylastch-- = 0;
if (*lsp != 0 && (yyfnd= (*lsp)->yystops) && *yyfnd > 0){
yyolsp = lsp;
if(yyextra[*yyfnd]){ /* must backup */
while(yyback((*lsp)->yystops,-*yyfnd) != 1 && lsp > yylstate){
lsp--;
unput(*yylastch--);
}
}
yyprevious = YYU(*yylastch);
yylsp = lsp;
yyleng = yylastch-yytext+1;
yytext[yyleng] = 0;
# ifdef LEXDEBUG
if(debug){
fprintf(yyout,"\nmatch ");
sprint(yytext);
fprintf(yyout," action %d\n",*yyfnd);
}
# endif
return(*yyfnd++);
}
unput(*yylastch);
}
if (yytext[0] == 0 /* && feof(yyin) */)
{
yysptr=yysbuf;
return(0);
}
yyprevious = yytext[0] = input();
if (yyprevious>0)
output(yyprevious);
yylastch=yytext;
# ifdef LEXDEBUG
if(debug)putchar('\n');
# endif
}
}
yyback(p, m)
int *p;
{
if (p==0) return(0);
while (*p)
{
if (*p++ == m)
return(1);
}
return(0);
}
/* the following are only used in the lex library */
yyinput(){
return(input());
}
yyoutput(c)
int c; {
output(c);
}
yyunput(c)
int c; {
unput(c);
}
This diff is collapsed.
#ifndef YYSTYPE
#define YYSTYPE int
#endif
#define ID 258
#define TYPE 259
#define SEMICOL 260
#define COLON 261
#define END 262
#define STDEF 263
#define ENDDEF 264
extern YYSTYPE yylval;
#include "id.h"
#include "tree.h"
extern char *malloc();
struct Stypdef {
Ttree tag;
id Xgtid;
tree Xgtdeflist;
};
struct Sdeflist {
Ttree tag;
tree Xgdeflist;
tree Xgdef;
};
struct Sdef {
Ttree tag;
id Xgdid;
tree Xgditemlist;
};
struct Sitemlist {
Ttree tag;
tree Xgitemlist;
tree Xgitem;
};
struct Semitemlist {
Ttree tag;
};
struct Sitem {
Ttree tag;
id Xgitemfunid;
id Xgitemtypid;
};
Ttree ttree(t)
tree t;
{
return(t -> tag);
}
/************** typdef ******************/
tree mktypdef(PPgtid, PPgtdeflist)
id PPgtid;
tree PPgtdeflist;
{
register struct Stypdef *pp =
(struct Stypdef *) malloc(sizeof(struct Stypdef));
pp -> tag = typdef;
pp -> Xgtid = PPgtid;
pp -> Xgtdeflist = PPgtdeflist;
return((tree)pp);
}
id *Rgtid(t)
struct Stypdef *t;
{
if(t -> tag != typdef)
printf("gtid: illegal selection; was %d\n", t -> tag);
return(& t -> Xgtid);
}
tree *Rgtdeflist(t)
struct Stypdef *t;
{
if(t -> tag != typdef)
printf("gtdeflist: illegal selection; was %d\n", t -> tag);
return(& t -> Xgtdeflist);
}
/************** deflist ******************/